การอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

การอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อสร้างบทบาทของผู้ดูแลและควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ภายในหน่วยงานให้เกิดการทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Date

May 26 2022
Expired!

Time

9:00 น. - 16:30 น.

Organizer

งานประชาสัมพันธ์
Phone
0902247555
Email
pr@pnu.ac.th
Website
http://www.pnu.ac.th
Anupama