การชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์

การอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์

Date

May 26 2022
Expired!

Time

9:00 น. - 16:30 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

กองคลัง
Phone
073709030 ต่อ 1139
Anupama