PNU

PNU

PNU

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 เดือน มีนาคม

     

ประกาศศูนย์สอบ GAT/PAT มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 (เดือนมีนาคม)

          ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2/2555  ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม  2555 โดยเปลี่ยนจาก สนามสอบโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
เป็นสนามสอบโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา  และจากสนามสอบโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
เป็นสนามสอบโรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส 

          ดาวน์โหลดรายชื่อ >>>Click Here<<<

2012-02-23 12:33:10 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ค้นหา :