FAIL (the browser should render some flash content, not this).

รับสมัครนักศึกษา

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-03-27 09:52:10 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและการทดสอบภาคปฏิบัติ สายสอนและวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗

2014-03-21 15:30:42 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์

2014-03-07 14:19:18 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-02-24 09:12:54 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ สายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

2014-02-17 21:04:58 | ผู้ส่ง:

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2556

2013-03-01 14:01:36 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

2013-02-21 10:02:18 | ผู้ส่ง:

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

2012-10-29 09:40:58 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมและสโมสรนักศึกษา

2014-02-20 15:40:33 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารโรงยิมเนเซี่ยมและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2013-12-24 09:37:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศวิจารย์และเสนอแนะโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม และสโมสรนักศึกษา ขนาด 2 ชั้น

2013-12-18 09:42:49 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2013-12-06 11:00:58 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

2013-11-14 10:14:41 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ