FAIL (the browser should render some flash content, not this).

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งคนงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สังกัดโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-12-22 17:42:29 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนเเละวิจัย สังกัดคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-12-22 15:15:33 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง คนงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สังกัดโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-12-16 15:05:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สังกัดโรงพยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-12-11 08:57:26 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์

2014-12-04 19:59:34 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

2014-10-21 14:38:21 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ)

2014-07-21 14:29:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบสาม) สำรอง ประจำปีการศึกษา 2557

2014-06-23 11:53:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมอัฒจันทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

2014-11-24 14:55:15 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื็อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

2014-11-13 16:35:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 66 รายการ

2014-11-03 15:01:23 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สาขาวิชาเครื่อกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส จำนวน 15 รายการ

2014-11-03 14:57:30 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 102 รายการ

2014-11-03 14:54:24 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ