FAIL (the browser should render some flash content, not this).

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!

อ่านย้อนหลัง

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนเเละวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-11-20 15:08:55 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ระเบียบการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนเเละวิจัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-11-20 15:01:58 | ผู้ส่ง: admin_pnu

เลื่อนปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-11-19 16:18:12 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

2014-11-14 10:01:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ระเบียบการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนเเละวิจัย สังกัดคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557

2014-11-10 11:12:12 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

2014-10-21 14:38:21 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบพิเศษ)

2014-07-21 14:29:14 | ผู้ส่ง: admin_pnu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบสาม) สำรอง ประจำปีการศึกษา 2557

2014-06-23 11:53:02 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

2014-01-15 14:29:40 | ผู้ส่ง: admin_pnu

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

2013-10-29 10:18:56 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื็อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

2014-11-13 16:35:19 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 66 รายการ

2014-11-03 15:01:23 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สาขาวิชาเครื่อกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส จำนวน 15 รายการ

2014-11-03 14:57:30 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 102 รายการ

2014-11-03 14:54:24 | ผู้ส่ง: admin_pnu

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต็ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ปรีคลินิค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2014-10-29 09:01:05 | ผู้ส่ง: admin_pnu

อ่านย้อนหลัง

บริการต่าง ๆ