PNU

PNU

เกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

ข่าวมหาวิทยาลัย

ความก้าววหน้าของการโค่นไม้ยางพารา120ไร่ของวิทยาลัยเกษตรฯ

     

 

 

 

2013-09-06 10:56:27 | ผู้ส่ง: kungklong

โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

     

      

                         ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ" 

โดยกิจกรรมครั้งนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่  22 -29 ตุลาคม2556  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 

2013-06-24 15:19:23 | ผู้ส่ง: kungklong

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสของกลุ่มเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

     

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสของกลุ่มเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

ประมวลภาพ

2013-05-10 09:52:15 | ผู้ส่ง: kungklong

ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช

     

วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ร่วมใส่บาตร

ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ พระชนมพรรษา 

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส    

 

2012-12-05 17:57:18 | ผู้ส่ง: kungklong link

หน่วย กอ.รมน. เยี่ยมวิทยาลัยเกษตรป่าไผ่

     

หน่วย กอ.รมน. เยี่ยมวิทยาลัยเกษตรป่าไผ่ วันที่ 28  พฤศจิกายน  2555

    

2012-11-28 13:43:11 | ผู้ส่ง: kungklong

อ่านย้อนหลัง

[Next page]    [Last page]
ค้นหา :