สรุปข้อมูล การทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับหน่วยงานต่างประเทศ
(List Of MOU with Institutions of Foreign Countries)
งานวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

No.
Name of Institutions
Country
Signing Date
Duration (Year)
ปี 2551 / 2008
1
Al-Azhar University
Egypt
21 JUL 2008
5
ปี 2552 / 2009
1
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Malaysia
16 NOV 2009
3
ปี 2556 / 2013
1
Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center
Germany
26 MAR 2013
5
2
Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center
Germany
26 MAR 2013
5
3
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
Germany
27 MAR 2013
4
4
Sharif Hadayatiullah State Islamic University
Indonesia
6 APR 2013
3
5
The Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS) Malaysia
Malaysia
3 SEP 2013
5
6
Dali University
China
8 SEP 2013
3
7
University of Muhammadiyah Gresik
Indonesia
26 DEC 2013
5
ปี 2557 / 2014
1
Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysia
Malaysia
29 JAN 2014
5
2
International Islamic University of Malaysia (IIUM or UIAM)
Malaysia
14 AUG 2014
5
ปี 2558 / 2015
1
Indonesian Higher Education Institutions
Indonesia
-
-
2
State Institute on Islamic Studies Central Java
Indonesia
-
-
3
University Sains Malaysia (USM)
Malaysia
25 AUG 2015
3
4
Postgraduate State college of Islamic Studies JEMBAR
Indonesia
-
-
ปี 2559 / 2016
1
University of Malaya
Malaysia
13 JUN 2016
5
2
Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia, UKM-NUM)
Malaysia
14 JUN 2016
-
3
Banking University Ho Chi Minh City, Vietnam
Vietnam
29 JUL 2016
5
4
Universiti Malaysia Kelantan
Malaysia
29 JUL 2016
3
5
San Beda College
Philippines
29 JUL 2016
-
6
University Utara Malaysia (UUM)
Malaysia
30 AUG 2016
3
7
Dali University
China
7 NOV 2016
5
8
ASEAN Learning Network
-
-
-
9
Colledge University Insaniah
Malaysia
23 NOV 2016
3
ปี 2560 / 2017
1
Mohammadiyah University of Tangerang, Indonesia
Indonesia
16 JAN 2017
-
2
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)
Brunei
28 MAR 2017
5
3
The University of Bengkulu (UNIB)
Indonesia
28 JUL 2017
-
4
Jenderal Soedirman University
Indonesia
31 JUL 2017
5
5
Universiti Teknologi Petronas
Malaysia
30 AUG 2017
5
ปี 2561 / 2018
1
Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)
Malaysia
7 MAR 2018
-
2
Arava International Center for Agriculture Training (AICAT), Israel
Israel
9 MAY 2018
-
3
Guangxi Normal University
China
26 JUN 2018
5
4
Universiti Sains Malaysia
Malaysia
12 OCT 2018
5
ปี 2562 / 2019
1
Asean Learning Network
-
-
-
2
University Technology Mara (UiTM)
Malaysia
4 FEB 2019
2
3
Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah International Islamic University
Malaysia
-
-
4
DRB-Hicom University of Automotive Malaysia
Malaysia
21 FEB 2019
2
5
Tati University College
Malaysia
7 NOV 2019
5
6
Universiti Kebansaan Malaysia
Malaysia
13 DEC 2019
5
7
Ponorogo (IAIN PONOROGO) Indonesia
Indonesia
28 DEC 2019
5
8
The Board of Trustees of The Univercity of Illinois
USA
-
-