เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

PNU Hot news

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Charif
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Charif
แบบรายรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2561 Charif
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Web Master
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นายชารีฟ ภควันต์ ที่ได้เป็นประธานบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เเบบรายงานการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2560 Web Master
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กันยายน 2560 Web Master
ประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Web Master