LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

PNU Hot news

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Web Master
ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นายชารีฟ ภควันต์ ที่ได้เป็นประธานบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Haris
เเบบรายงานการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2560 Web Master
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กันยายน 2560 Web Master
ประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Web Master
ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย Web Master
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ปีพุทธศักราช 2560 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 Web Master
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 Web Master