เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

PNU Hot news

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2563 Charile
เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Charile
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 Charile
กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน" OPEN INNOVATION ROAD SHOW Charile
แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายวัสดุประจำปี 2562 Charile
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 Charile
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2561 Charile
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Charile
แบบรายรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2561 Charile