LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจ้างซ่อมแซมประตูหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ และฝ้าเพดานห้องประชุมสภามหาิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เป่าแห้งไล่ความชื้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Web Master
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงอากาศ อาคารปฏิบัติการโรงงานยางพารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 5 กิโลวัตต์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีพิเศษ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 5 กิโลวัตต์ ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 รายงาน Web Master
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลชีทอาคารเอนกประสงค์ขนาดชั้นเดียว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master