LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศวันปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษามลายู รอบที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ขอเชิญนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM IIUM ประเทศมาเลเซีย เเละ UBD ประเทศบรูไน ประจำปีงบประมาณ 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1) เเละ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master