LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ขอเชิญนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM IIUM ประเทศมาเลเซีย เเละ UBD ประเทศบรูไน ประจำปีงบประมาณ 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1) เเละ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี เเละระดับปริญญาโท (รอบที่ 1 ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ขยายวันรายงานตัว/มอบตัว/และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา) Nirun Ma
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM UIA ประเทศมาเลเซีย เเละ UBD ประเทศบรูไน ประจำปีงบประมาณ 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเเพทยศาสตร์บัณฑิต คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเเละระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) Web Master