เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
กำหนดการงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 14 ปี Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 Portfolio) Web Master
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ประเภทรับแบบ Portfolio (เพิ่มเติม) Charif
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ประเภทรับแบบ Portfolio Charif
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รอบที่ 1 ประเภท Portfolio ปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 WALIF ITPNU
ประกาศ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรอบที่ ๑ ประเภท portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 Web Master