เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) Charif
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัมนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ Unversity of Kuala Lumpur (UniKL) ประเทศมาเลเซีย ปีงบประมาณ 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ โควตา Charif
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 Charif