เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 Administrator
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6/2 ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 6/2 Administrator
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6/2 ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6 ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 6) Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ Administrator