เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวรับสมัครงาน

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ปฏิทินรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาศตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาศราชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 Charif