เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวรับสมัครงาน

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 Charif
ปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) Charif
ปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 Charif
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 Charif
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้าง สานสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 Charif