เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวรับสมัครงาน

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันเพื่อเป้นลูกจ้าง สานสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 Charif
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Charif
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสอนและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ปฎิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Charif
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ Charif