เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวรับสมัครงาน

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานฯ สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานฯ สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 Administrator