เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวรับสมัครงาน

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 Charile
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานฯ สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 Charile
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2562 Charile
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2562 Charile
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 Charile
ประกาศผลสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 Charile
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ Web Master
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 Charile
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 Charile