LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เกี่ยวกับงานพัสดุ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส WALIF ITPNU
จ้างปรับปรุงป้าย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ WALIF ITPNU
จ้างออกแบบอาคารโรงอาหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ WALIF ITPNU
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน (เครื่องผลิตน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Haris
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Haris
ประกาศเผยเเพร่แผนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ โครงการ Haris
ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารหอพักแสงมณี และอาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Haris
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค เเละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ Web Master