เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย อักษรพระนาม “ก.ว.” สีฟ้าน้ำทะเล ภายในตรา จุลมงกุฎสีทอง และมีแพรแถบสีขาวขอบสีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรคำว่า “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” สีฟ้าน้ำทะเล ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์