เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ต้นไม้และสีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีทอง ของมงกุฎและสีทองขอบริบบิ้น หมายถึง ความมีบารมี ความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียง

สีฟ้าน้ำทะเลหรือสีฟ้าอมเขียว ของอักษรพระนามย่อ

อักษรชื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสีประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นพิกุล เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของภาคใต้ภาษามลายูเรียกว่า ตันหยง ถือเป็นต้นไม้มงคล ซึ่งชื่อมงคลนี้เป็นชื่อของภูเขาอันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีชื่อว่า “ภูเขาตันหยง”

ดอกพิกุล สีขาวนวลเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เปรียบประดุจความดีความงามของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลีบดอกเป็นจักรเปรียบประดุจความแหลมคมของปัญญา กลิ่นหอมกรุ่นเปรียบได้กับความดีงามที่ไม่มีวันจาง แม้เมื่อร่วงจากต้นลงสู่พื้นหรือไปอยู่ ณ ที่ใด
ก็ยังคงความดีงามอยู่ตลอดกาล