เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Administrator
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกยศ.(ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) ระดับต่ำปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษา 1/2560
ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)/(กรอ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ เเละผู้กู้รายใหม่ ภาคการศึกษา 2/2560 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ เเละผู้กู้รายใหม่ ภาคการศึกษา 2/2560 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ชั้นปี 2-6 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) ระดับชั้นปวช.2-3 เเละระดับปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (2560) Web Master
ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ เเละผู้กู้รายใหม่ ภาคการศึกษา 2/2559 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ปฏิทินดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง) ชั้นปี 2-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน เเละค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558 ของนักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เเละผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ยกเว้นผู้กู้รายใหม่) Web Master
ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558‏ Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับที่ยื่นความประสงค์ขอกู้เงินกยศ. และมีสิทธิ์กู้เงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา Web Master
ปฏิทินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Web Master