เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 Charile
ข้อบังคับ ฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับฯ ค่าตอบเเทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master