เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ บุคลากรสายสอนและวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2555 Web Master
ระเบียบฯ ผู้บริหารกิตติคุณ พ.ศ. 2555 Web Master
ระเบียบฯ คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 Web Master
ระเบียบฯ ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551 Web Master
ระเบียบฯ การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัญฑิต พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 Web Master