เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2563 Charile
ระเบียบฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ พ.ศ.2563 Charile
ระเบียบฯ ว่าด้วย การสอบข้อเท็จจริงบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2563 Charile
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงานและวิธีลงเวลาทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Charile
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2558 Charile
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้าย วันเวลาทำงานและวิธีลงเวลาทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2561 Charile
ระเบียบฯ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการเเละการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2560 Web Master
ระเบียบฯ อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเเหล่งทุนภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 Web Master