เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะช่างอุตสาหกรรม 3 ชั้น และอาคารเรียน 1 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงแผนกไตเทียม ชั้น 8 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น 4 โรพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงป้อมยาม วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1