เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนศิริธรรมวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนประทีปวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอิสลามบูรพา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน Web Master
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า (ยกระดับ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดทำป้ายสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยวิธีตกลงราคา Web Master