เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สผ.337) Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 23 รายการ วััสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 13 รายการ (สผ.301) (ครั้งที่ 2) Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 13 รายการ (สผ.301) Web Master
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2558 Web Master