เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Web Master
โครงการจ้างเหมารถยกเพื่อยกประกอบและติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณและโครงถักหลังคา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ Web Master
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ Web Master
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 รายการ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั่นน้ำยางข้น โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหการผลิตยางพาราต้นแบบในจังหวัดนราธิวาส Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยางพารา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณุะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ Web Master