เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจัดซื้อดอกไม้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 Web Master
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีตกลงราคา Web Master
เอกสารตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2559 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 166 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Web Master
โครงการจ้างเหมารถยกเพื่อยกประกอบและติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณและโครงถักหลังคา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ Web Master
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ Web Master