เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนสาขาวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินทำลานจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจัดซื้อดอกไม้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 Web Master
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีตกลงราคา Web Master
เอกสารตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2559 Web Master