เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดิน คณะเกษตรศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกและรถบัสสำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถหอพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนสาขาวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินทำลานจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 รายการ Web Master