เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ (พื้น) Web Master
โครงการจ้างทำผ้าม่านหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงบุหินแกรนิตพร้อมกับชื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ passadu1
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ Web Master
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงเพดานห้องประชุมโรงพยาบาล Web Master