เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงแผนกไตเทียม ชั้น 8 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น 4 โรพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงป้อมยาม วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมเตาเผาขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส passadu1
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการเครื่องดื่ม นักศึกษา บุคลากร เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Charile