เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการงานปรับปรุงสถานที่ฝึกทักษะนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงสูง 33KV และทำความสะอาดน้ำมันหม้อแปลงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการงานก่อสร้างส่วนโครงสร้างอาคารเรียนสอนศาสนา(อาคารเรียนตาดีกา) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาบินระหีมและอาคารหอพักนักศึกษาสุรวัลลภ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) passadu1