เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน" OPEN INNOVATION ROAD SHOW

NIA

 

มาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Start up ชายแดนใต้
ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00น นี้เท่านั้น
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด มูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พบกับ กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน"
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส


พบกับการบรรยายต่างๆ
-โอกาสในการทำธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- นวัตกรรมคืออะไร? ทำอย่างไรให้สำเร็จในธุรกิจนวัตกรรม? และ
ตัวอย่างผลงานนวัตกรรม
- แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- จุดประกายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
- ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจด้วยนวัตกรรม
- และการให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th
**แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00น.**
********************************
ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมฟังการนำเสนอ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับ
https://bit.do/niaroadshow