เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การจัดซื้อโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ โครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR งาน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR พลังงานเเสงอาทิตย์ 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลาง
- รับฟังความคิดข้อเสนอเเนะ ตั้งเเต่วันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 ผู้เสนอเเนะความเห็นสามารถเสนอเเนะความคิดเห็นได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยเเสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด 
- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเงื่อนไขการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานขอซื้อขอจ้าง 
- คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผลผู้ชนะ