เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR ที่ปรึกษา
คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลางที่ปรึกษา 
- รับฟังความคิดข้อเสนอเเนะ ตั้งเเต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ผู้เสนอเเนะความเห็นสามารถเสนอเเนะความคิดเห็นได้ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยเเสดงชื่อ-สกุล-ที่อยู่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด