เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล
2 คลิกเพื่อดาวน์โหลดปริมาณขอบเขตงานและราคากลางคูระบายน้ำ
3 คลิกเพื่อดาวน์โหลดปริมาณและขอบเขตงานและราคากลางระบบกำจัดน้ำเสีย
4 คลิกเพื่อดาวน์โหลดปริมาณและขอบเขตงานและราคากลางเสาธง
5 คลิกเพื่อดาวน์โหลดปริมาณและขอบเขตงานและราคากลางห้องปลอดเขื้อ
6 คลิกเพื่อดาวน์โหลดปริมาณและขอบเขตงานและราคากลางงานตกแต่งเครน์เตอร์และห้องประชุม
7 คลิกเพื่อดาวน์โหลดปริมาณและขอบเขตงารและราคากลางะบบปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างคูระบายน้ำ
2 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะงานระบบกำจัดน้ำเสีย
3 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างเสาธง
4 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างห้องปลอดเขื้อ
5 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะงานตกแต่งเคาน์เตอร์และห้องประชุม
6 คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะงานระบบปรับอากาศ