เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๓๓ รายการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโรงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 33 รายการ โดยวิธีพิเศษ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิตนราธิวาส

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ