เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑๘ รายการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโรงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 รายการ โดยวิธีพิเศษ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ