เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมมาณ 2559

- ร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างปริมาณและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างTOR)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างSpec)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา)

** ร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างปริมาณและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างTOR_1)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างTOR_2)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างSpec)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา)

**ประกาศขายแบบประกวดราคาครุภัณฑ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปีงบประมาณ 2559**
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียด)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศผลผู้ชนะ