เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

- ร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างปริมาณและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างTOR)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างSpec1)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างSpec2)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา)

**ประกาศขายแบบประกวดราคาครุภัณฑ์ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559**
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียด)