เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สผ.337)

          ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สผ.337) 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันเเละเวลาราชการ
          คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อ