เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 23 รายการ วััสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ

          ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 23 รายการ วััสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันเเละเวลาราชการ
          คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อ